Sisäilmatutkimus, kuntoarvio, kosteusmittaus, lämpökamerakuvaus tai muu rakentamisen asiantuntijapalvelu puolueettomasti

Tärkeimmät palvelumme on listattu alla. Palvelun nimeä klikkaamalla voit tutustua yksityiskohtaisempaan palvelukuvaukseen ja jättää tarjouspyynnön kyseisestä palvelusta. Yrityksemme toimii Tampereelta käsin erityisesti Pirkanmaan alueella, mutta tarvittaessa myös laajemmin koko Suomessa. Yrityksen merkittävimpiin asiakkaisiin ja referensseihin voi tutustua tästä

Huom! Sivuston päivitys on kesken ja puuttuvat palvelukuvaukset lisätään lähitulevaisuudessa

sisäilmatutkimus
Sisäilmatutkimus /
Kosteustekninen kuntotutkimus
kuntoarvio
Kuntoarvio /
kuntotarkastus
kosteusmittaus
Kosteusmittaus /
märkätilakartoitus
lämpökamerakuvaus
Lämpökamerakuvaus /
energiatehokkuus
korjaussuunnittelu
Korjaussuunnittelu /
rakennesuunnittelu
asbestikartoitus
Asbestikartoitus /
Haitta-ainekartoitus

Lisäksi tarjoamme seuraavia asiantuntijapalveluita:
  • Rakentamisen asiantuntijalausunnot
  • Riskikartoitukset
  • Kosteudenhallintasuunnitelmat
  • Huoltokirjat ja -ohjeet

Tarjouspyyntö / yhteydenottopyyntö

Jätä alla olevalla lomakkeella tarjouspyyntö tai yhteydenottopyyntö

Nimi:
Yhteystiedot:
Tarjouspyyntö / yhteydenottopyyntö:

Jätä yhteystietosi lomakkeelle siinä muodossa, missä toivot yhteydenottoamme (sähköposti tai puhelinumero). Tarjouspyyntöön on hyvä liittää lyhyt ja ytimekäs kuvaus kiinteistöstä, jota tarjouspyyntö koskee. Tärkeitä tietoja ovat mm. rakennuksen tyyppi, rakennusvuosi sekä kiinteistölle tarvittava palvelu. Jos rakennuksesta tai tarjouspyynnön kohteesta on valokuvia voi kenttää laittaa linkin esimerkiksi myynti-ilmoitukseen tai kuvia voi lähettää alla näkyvään sähköpostiosoitteeseen.

Tarjouspyynnöt ja hintatiedustelut myös sähköpostitse info@petriannila.fi tai soittamalla 0400 934 893.

Paluu sivun alkuun


Hinnasto 1.1.2016 alkaen:

Tuntiveloitus asiantuntijapalveluista on 65 €/h (sis. alv. 24 %). Auton käytöstä laskutetaan 0,50 €/km (sis. alv. 24 %). Vakiintuneisiin mittauksiin ja palveluihin voidaan antaa kiinteä hinta.

Tunteihin lasketaan mukaan kaikki asiantuntijapalveluun käytetty aika (mm. yhteydenpito, matka-ajat, varsinainen palvelu sekä raportointi) 15 minuutin tarkkuudella. Tuntiveloitus ei kata ulkopuolisia palveluita, joita ovat esim. mikrobi- ja asbestinäytteiden analysointi. Näytteiden analysoinnissa käytetään luotettavia akkreditoituja laboratorioita.

Paluu sivun alkuun


UKK - Usein kysyttyjä kysymyksiä palveluihin liittyen:

Millaisia palveluita Rakennusinsinööritoimisto Petri Annila tarjoaa rakentamisen ja asumisen erilaisiin vaiheisiin?

Uudisrakentamisessa, myös pienemmissä rakennushankkeissa, tulee kiinnittää erityistä huomiota työmaan kosteudenhallintaan. Rakennesuunnitelmista kannattaa pyytää asiantuntijalausunto, jossa tarkastellaan rakenteen herkkyyttä kosteus- ja mikrobiongelmille. Työmaata varten tulee laatia kosteudenhallintasuunnitelma, jolla estetään kosteuden pääsy rakenteisiin rakentamisen aikana. Rakennusta varten tulee laatia myös huoltokirja, joka ohjeistaa tärkeimmät säännölliset huolto- ja ylläpitotoimenpiteet.

Korjausrakentamisessa tulee selvittää vanhan rakenteen kunto ja korjaustoimenpiteiden vaikutus rakenteen kosteus- ja lämpötekniseen toimintaan. Virheelliset ja väärät korjaustavat sekä laiminlyödyt huoltotoimenpiteet osoittautuvat usein sisäilmaongelmien syyksi. Sisäilmatutkimuksissa etsitään nämä ongelmat ja ohjeistetaan niiden korjaaminen terveellisen sisäilman saavuttamiseksi. Myös korjaamisen aikaiseen kosteudenhallintaan tulee kiinnittää huomiota.

Rakennuksen säännöllistä ylläpitoa ei tule unohtaa. Kiinteistön ylläpitoa ja huoltoa ohjaa ammattimaisesti laadittu huoltokirja, joka ohjeistaa säännöllisten huoltotoimenpiteiden suorittamisen. Sisäilmaongelmien ennaltaehkäiseminen on usein monin kerroin halvempaa, kuin syntyneiden vaurioiden korjaaminen.

Mitä eroa on riskikartoituksella, kuntoarviolla ja kuntotutkimuksella?

Riskikartoituksessa etsitään eri rakennuksille ja aikakausille tyypillisiä riskirakenteita, joiden huollon tai korjaamisen laiminlyönti voi johtaa kosteus- ja mikrobiongelmiin. Kuntoarviossa näitä havaittuja riskirakenteita tutkitaan rakenteita rikkomattomin menetelmin mittaamalla rakenteiden pinnalta mm. kosteutta ja lämpötilaa. Kuntotutkimuksessa selvitetään rakenteiden todellinen kunto purkamalla rakenteita tarvittavilta osilta.

Miten sisäilmatutkimus eroaa edellä mainituista?

Sisäilmatutkimukseen päädytään usein, kun käyttäjät saavat terveysoireita rakennuksessa. Tutkimuksessa etsitään terveysongelmien syyt ja laaditaan suunnitelma rakenteiden korjaamiselle ja terveyshaittojen poistamiselle.

Paluu sivun alkuun