Ajankohtaista

3.2.2017
23.12.2015
12.10.2014
22.5.2014
7.3.2014
8.12.2013
Uutisointia kosteus- ja mikrobivaurioista
Vuosi 2015 valokuvina
Uudet palvelut - lämpökamerakuvaukset ja haitta-ainekartoitukset
Epäiletkö kosteus- tai homevauriota
Rakennusten homevaurioista
Uusi ilme


3.2.2017 Uutisointia kosteus- ja mikrobivaurioista

Yrittäjä Petri Annilan Tampereen teknillisellä yliopistolla käynnissä oleva väitöskirjatutkimus on saanut näkyvyyttä viime kuukausina useissa medioissa, mm. Helsingin sanomissa 9.10.2016, Aamulehdessä 27.1.2017, Iltalehdessä 2.2.2017 ja Rakennuslehdessä 3.2.2017.

Väitöskirjatutkimuksen, Kosteus- ja mikrobivaurioiden varhainen tunnistaminen, tavoitteena on löytää uusi lähestymistapa, jolla kosteus- ja mikrobivauriot voitaisiin tunnistaa rakenteista aiempaa tehokkaammin ja siten sulkea pois kosteus- ja mikrobivaurioista johtuvien sisäilmaongelmien mahdolliset terveysvaikutukset.

Alla ruutukaappaukset Aamulehden ja Iltalehden verkkouutisista. Uutiset on kokonaisuudessaan löydettävissä hakukoneilla lehtien omilta kotisivuilta ainakin toistaiseksi (viittaus 3.2.2017) hakusanoin "Iltalehti Petri Annila" ja "Aamulehti Petri Annila".

sisäilmaongelmat kosteus_ja_homevauriot

Paluu sivun alkuun


23.12.2015 Vuosi 2015 valokuvina

Vuosi 2015 on lopuillaan ja on aika ottaa lyhyt katsaus kuluneeseen vuoteen, joka kului mm. lukuisten kuntoarvion, kuntotarkastusten, vesikattotarkastusten, kosteusmittausten ja sisäilmatutkimusten parissa. Moni vuoden aikana rakenteista todettu kosteus- ja mikrobivaurio tai rakenteiden muu vaurio olisi voitu välttää kiinteistön huolellisella ylläpidolla. Liian usein kuitenkin on nähtävissä, että kiinteistön omistaja herää korjaamaan rakennusta vasta, kun ongelmat ovat ehtineet muodostua. Vuoden aikana oli myös vastassa useampia tapauksia, joissa kiinteistön omistajan yllätykseksi löydettiin mm. vuotavia vesikattoja ja rakenteiden homevaurioita.

Rakennusinsinööritoimisto Petri Annila kannustaa kiinteistön omistajia huolehtimaan omaisuudestaan riittävin huolto- ja ylläpitotoimin sekä säännöllisin kuntotarkastuksin. Mikäli tuntuu ettei oma osaaminen riitä, voi aina olla yhteydessä meihin. Ota yhteyttä palvelut-sivulta löytyvällä yhteydenottolomakkeella.

kosteusmittaus  mikrobivaurio  haitta-aineet  ikkunan vaurio  kiinteistönhoito 
korroosio  kosteus- ja mikrobivaurio  kuntotarkastus  käyttöikä  märkätilakartoitus 
pakkasrapautuminen  pintakosteusmittaus  sisäilmaongelma  vesikattotarkastus  vesikattovuoto 

Paluu sivun alkuun


12.10.2014 Uudet palvelut - lämpökamerakuvaukset ja haitta-ainekartoitukset

Lämpökamerakuvaukset ja haitta-ainekartoitukset on lisätty palveluvalikoimaan syksyllä 2014

Lämpökamerakuvaukset
Lämpökamerakuvauksilla voidaan tunnistaa rakentamisen aikana syntyneitä virheitä sekä tunnistaa kosteusvaurioita. Rakennusten kosteusteknistä turvallisuutta ja energiatehokkuutta parannetaan rakennusvaipan hyvällä ilmatiiviydellä, mikä valitettavan usein ei toteudu tavoitteiden mukaisesti. Rakennusvaipassa olevat ilmavuodot laskevat rakenteiden lämpötilaa paikallisesti, mikä voi johtaa kosteuden tiivistymiseen aiheuttaen kosteus- ja mikrobivaurioita. Toisaalta rakennusvaipan läpi virtaava ilma voi kuljettaa mukanaan rakenteeseen huomattavia määriä kosteutta, mitkä nekin voivat johtaa ajan kuluessa vaurioihin. Lisäksi nykyisillä energiatehokkuusvaatimuksilla toteutetun talon lämmitysenergiatarpeesta jopa 15 % johtuu rakennusvaipan ilmavuodoista karkaavasta lämmöstä. Näin ollen ilmatiiveydellä on suoravaikutus myös rakennukselle myönnettävään energiatehokkuusluokkaan.

Haitta-ainekartoitukset
Rakentamisessa on aikoinaan käytetty rakennusaineita ja -materiaaleja, jotka nykyisin luokitellaan terveydelle vaaralliseksi. Tyypillisin esimerkki on asbesti, jota on käytetty rakentamisessa vuoteen 1994 asti, käytön huippuvuodet ajoittuvat 70-luvullu. Kyseisen aikakauden rakennukset lähestyvät peruskorjausikää tulevina vuosina. Terveyshaittoja asbesti aiheuttaa päästessään leviämään huoneilmaan, tyypillisesti tämä tapahtuu erilaisten muutos- ja korjaustöiden yhteydessä, jolloin asbestipitoisia rakennusmateriaaleja puretaan tai muuten mekaanisesti käsitellään. Kaikkiin purkaviin muutostöihin ryhdyttäessä täytyykin varmistua onko rakenteissa asbestipitoisia materiaaleja ja huolehtia riittävästä työnaikaisesta suojautumisesta.

asbesti  kosteusjälki  kostea ilmavuoto

22.5.2014 Epäiletkö kosteus- tai homevauriota?

Lähetä siitä meille kuva, niin arvioimme vaurion tilan ja mahdollisen jatkotutkimus- ja korjaustarpeen.

Rakennusten kosteusvauriot voidaan usein havaita pinnoitemateriaaleissa tapahtuvista muutoksista. Tällaisia ovat esimerkiksi pinnoitteiden tummentumat tai värjäytymät, pinnoitemateriaalien irtoaminen sekä maalipintojen lohkeilut tai hilseilyt. Mahdollisia ongelmapaikkoja ovat ulkoilmaa vasten olevat rakenneosat (lattiat, ulkoseinät, katto) sekä erityisesti niiden nurkka-alueet. Lisäksi ongelmia esiintyy usein vesipisteiden ja märkätilojen läheisyydessä. Kiinteistöjen vakavat homevauriot voidaan ennaltaehkäistä reagoimalla niihin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Lähetä meille sähköpostitse kuva mahdollisesta kosteus- tai homevauriosta, niin arvioimme vaatiiko kyseinen tapaus lisätutkimusta tai korjaustoimenpiteitä. Liitä sähköpostiin myös lyhyt kuvaus siitä, mistä rakenneosasta kyseinen kuva on ja koska pinnoitemateriaalin muutokset on havaittu.

homevaurio  kosteusjälki  mikrobivaurio

7.3.2014 Rakennusten homevaurioista

Päätyössäni Tampereen teknillisen yliopiston Rakenteiden elinkaaritekniikan tutkimusryhmässä olen osallistunut tutkimukseen, jossa selvitettiin koulurakennuksissa esiintyviä kosteus- ja mikrobivaurioita, kansankielellä homevaurioita. Tutkimus pohjautui 47 koulurakennuksen kosteustekniseen kuntotutkimukseen. Tulokset esitellään kokonaisuudessaan Sisäilmayhdistyksen järjestämässä Sisäilmastoseminaarissa Helsingissä 13.3.

Tutkimuksessa havaittiin, että vain pieni osa homevaurioista on rakenteissa, joiden on ajateltu altistuvan kosteusrasitukselle. Tällaisia rakenteita ovat esimerkiksi yläpohjat (4 % vaurioista) ja julkisivut (10 % vaurioista). Ennen 1980-lukua ei ole ymmärretty maaperästä nousevaa kosteusrasitusta, minkä seurauksena peräti puolet vaurioista löytyi tutkimuskohteissa alapohjarakenteista. Väliseinistä ja välipohjista löytyy kolmasosa homevaurioista. Alapohjien, väliseinien ja välipohjien kosteusvauriot, yhteensä 80 % kaikista vaurioista, ovat merkittäviä, koska näissä rakenteissa on käytetty materiaaleja, jotka homehtuvat herkästi kosteusrasituksen alaisuudessa.

Käytännön tasolla tutkimustuloksista näkee sen, että ihmiset ymmärtävät, ettei katto tai seinät saa vuotaa vesisateella. Katoissa ja ulkoseinissä esiintyviin vaurioihin osataankin suhtautua oikeaoppisesti ja niissä havaitut ongelmat korjataan. Vanhassa rakennuskannassa todelliset vauriot piilevät kuitenkin muualla, eikä rakennuksen käyttäjä ymmärrä välttämättä ylläpitää näiden rakenteiden kuntoa. Riskirakenteet, laiminlyöty huolto ja väärät korjaustoimenpiteet aiheuttavat käyttäjälle terveysriskin.

Rakenteiden kunnon voi selvittää kuntotutkimuksen, kosteusmittauksien tai kuntoarvion avulla. Mikäli rakenteissa ei esiinny ongelmia voidaan rakennekuvien avulla arvioida homevaurioiden syntymisen riskejä. Ongelmien syntyminen voidaan tämän jälkeen ehkäistä huolellisella kunnossapidolla.


8.12.2013 Uusi ilme

Rakennusinsinööritoimisto Petri Annila sai uuden raikkaan ilmeen ja nettisivut.

kosteudenhallinta